• 1.
  Niu Zai Hen Mang
 • 2.
  Cai Hong
 • 3.
  Qing Hua Ci
 • 4.
  Yang Guang Zhai Nan
 • 5.
  Pu Gong Ying de Yue Ding
 • 6.
  Wu Shuang
 • 7.
  Wo Bu Pei
 • 8.
  Che
 • 9.
  Tian Tian De
 • 10.
  Zui Chang de Dian Ying
 • 11.
  [Untranslated] [Music Video] [DVD]
 • 12.
  [Untranslated] [Music Video] [DVD]

midomi users have recorded 2 songs:

SoundHound on your mobile phone
midomi.com:  English |  Español |  Français |  Italiano |  Deutsch |  Português |  Polski |  简体中文 |  한국어 |  midomi.co.jp:  日本語