• 1.
  Love Before A.D. (Ai Zai XI Yuan...
 • 2.
  Dad, I Am Back ( Ba Wo Hui Lai Le)
 • 3.
  Simple Love ( Jian Dan Ai)
 • 4.
  Ninja (Ren Zhe)
 • 5.
  Can't Open My Mouth (Kai Bu Liao...
 • 6.
  Shanghai, 1943
 • 7.
  Sorry ( Dui Bu Qi)
 • 8.
  William's Castle
 • 9.
  Nunchucks (Shuang Jie Gun)
 • 10.
  Silence (An Jing)
SoundHound on your mobile phone
midomi.com:  English |  Español |  Français |  Italiano |  Deutsch |  Português |  Polski |  简体中文 |  한국어 |  midomi.co.jp:  日本語