Album selection

 • Nan Quan Ma Ma - Difficult Kids

  Difficult Kids

  2008
  25 Tracks
  Label: Alfa
  • 1.
   Zai Jian Xiao Shi Hou
  • 2.
   Ni Bu Xiang Ta
  • 3.
   Xia Yu Tian
  • 4.
   Lei Zhuang
  • 5.
   Xiang Cao Ba Pu
  • 6.
   Qiao Qiao Gao Su Ta
  • 7.
   Jiu Tz Chi Shuei
  • 8.
   Wo Men
  • 9.
   Li Jia Bu Yuan
  • 10.
   Hsiao Shih
  • 11.
   An Zou
  • 12.
   Here We Go
  • 13.
   Mu Dan Jiang
  • 14.
   Tonight
  • 15.
   Bu Gai Jie Shu
  • 16.
   Po Shiau
  • 17.
   What Can I Do
  • 18.
   Qiang Yu Mei Gui
  • 19.
   Chu Lian Fen Se Xi
  • 20.
   Xiao Zhu Liu Lei
  • 21.
   Shui Jing Qing Ting
  • 22.
   Xiang Nan Hai Ou
  • 23.
   Di Er Ge Ba Ba
  • 24.
   Chi Ni Ju De Yu
  • 25.
   Xiao Shi Hou
SoundHound on your mobile phone
midomi.com:  English |  Español |  Français |  Italiano |  Deutsch |  Português |  Polski |  简体中文 |  한국어 |  midomi.co.jp:  日本語